MUKADIMAH

Assalammualaikum
Alhamdulillah, berkat kegigihan warga LPPP maka misi 1 LPPP untuk mewujudkan manual pengurusan bagi Kelab Iqra' telah berjaya dilaksanakan. Manual Pengurusan ini telah dilancarkan oleh Penasihat Kelab Iqra', Ustaz Shahrir ketika program Perasmian Penutup Program 10 Tahun Kelab Iqra' di Dewan Kuliah G.
Dengan ini, Manual ini akan digunakan oleh Majlis Tertinggi Kelab Iqra' kini dan kepimpinan seterusnya. Manual Pengurusan ini akan dikemaskini mengikut perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh PTJ dan kepimpinan akan datang.
Sasaran seterusnya adalah memurnikan lagi manual dengan penambahbaikan isi-isi manual. Antara cadangannya ialah mendapatkan kerjasama pihak Pusat Islam, HEP, PPH dan PTJ lain untuk mengesahkan manual ini adalah bertepatan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu dicadangkan bengkel khas bagi membincangkan intipati manual agar ia difahami dan dipatuhi oleh warga Kelab Iqra' kelak.
Moga usaha LPPP kali ini mampu merubah dan memantapkan pengurusan Kelab Iqra' dan juga usaha ini mendapat redho Ilahi.

Misi dan Visi

on Saturday, March 14, 2009

 

VISI

 

Lujnah Penyelidikan Pembangunan dan Perpaduan berazam membentuk KeIab yang mantap dan berkualiti melalui gerak kerja yang proaktif dan professional.

 

MISI

 

PERANCANGAN PELAN TINDAKAN

 

1. JANGKA MASA PENDEK

 • Manual Pengurusan Kelab Iqra’
 • Mewujudkan Alumni Kelab Iqra’
 • Diskusi mewujudkan perhubungan antara PTJ, Kelab serta kaum-kaum lain
 • Kajian mengikut isu semasa dalam dan luar kampus

 

 

 

 

 

 

2. JANGKA MASA PANJANG

BIL

MISI

OBJEKTIF

OPERASI

JANGKAAN

PIC

1

Memantapkan Pengurusan Kelab Iqra’

·        Memantapkan potensi pengupayaan pemikiran Majlis Tertinggi Kelab Iqra’

·        Memfokuskan pendekatan Kelab Iqra’ kepada satu matlamat yang lebih jelas dan

·        Penyusunan semula tanggungjawab dan portfolio Majlis Tertinggi Kelab Iqra’

 

 

*** Menghasilkan manual pentadbiran Kelab Iqra’

·        Menyediakan manual pengurusan pentadbiran Kelab Iqra’ 

 


 JUSTIFIKASI/PERINCIAN :

 

- etika mesyuarat,

- Makluman mesyuarat  

  sekurang-kurangnya 

  seminggu awal

- pemurnian taqwim 

  Kelab Iqra’

- Menyediakan portfolio 

  setiap jawatan

 

·        Mempertingkat kemahiran softskill dan leadership melalui bengkel dll – ucapan

 

·        Merujuk etika gerak kerja program kelompok seperti program gabungan  Kelab Iqra’ dengan  JKK , KKE dll.

 

·        Memaksimumkan serta mengoptimumkan  penggunaan sahabat Iqra’

 


JUSTIFIKASI/PERINCIAN :

 


- Mewujudkan portfolio 

  serta bidang tugas 

  keterlibatan sahabat Iqra’

 

 

1 tahun

Pengerusi LPPP

-Rizan

2.

Menubuhkan Alumni KI

( KI )

·        Membantu dana Kelab Iqra’

·        Membantu program-program yang dianjurkan oleh Kelab Iqra’ dari segi keperluan fasilitator dan AJK program

 

 

 

 

 

 

 

 

·        Mengambil bahagian dalam rancangan-rancangan pembangunan dan kebajikan yang akan memberi faedah kepada ahli Kelab Iqra’ di kampus, Alumni Kelab Iqra’ dan sekaligus menaikan nama universiti.

·        Mempromosikan Kelab Iqra’ sebagai kelab pertama mewujudkan alumni.

·        Menyiapkan proposal cadangan

·        Mengadakan mesyuarat pertama ( pembentukan tanzim penggerak )

·        Mengumpulkan database alumni Kelab Iqra’

1 tahun

Pengerusi LPPP

-Rizan

3.

Membina dan mengukuhkan Perhubungan dengan PTJ, Kelab-Kelab dan kaum lain

 

 • Menjalinkan hubungan lebih akrab dengan sasaran ( PTJ, Kelab-kelab dan kaum lain )
 • Melatih setiap Majlis Tertinggi dalam memantapkan kemahiran interpersonal dalam pengurusan pentadbiran 
 • Memulihkan imej Kelab Iqra’ yang kononnya ’jumud’
 • Membuktikan Islam itu syumul
 • Memudahkan urusan pentadbiran dan lain-lain untuk jangka masa akan datang
 •  Mewujudkan perpaduan di kalangan kaum lain
 • Menjadikan Kelab Iqra’ sebagai kelab mesra masyarakat kampus dan luar

 

 

 

 

 • Mengadakan perbincangan berkala dengan sasaran ( rujuk lampiran 1).
 • Surat pemberitahuan bagi mengadakan sesi diskusi melalui Pusat Islam perlu disediakan untuk dihantar kepada PTJ, Kelab-kelab

 

 

 

 • Menyerahkan tanzim Kelab Iqra’ di awal sem kepada setiap sasaran serta lampiran surat mohon tunjuk ajar dan sokongan yang  diperlukan
 • Menyatakan bantahan secara profesional melalui memorandum atau surat bantahan atau melalui perjumpaan awal bersama sasaran yang berkenaan
 • Menjemput semua sasaran ke KPI dengan surat jemputan rasmi melalui Pusat Islam

Sepanjang pemerintahan

Timb. Pengerusi LPPP

-          Liyana

 

AJK

-          Zulaikha

 

6

Melaksanakan Kajian mengikut isu semasa dalam kampus

 • Mewujudkan kelab yang menguasai segala bidang ilmu
 • Membangunkan integriti mahasiswa Islam ke arah mencapai modal insan yang berkualiti 

 

 

 • SKOP KAJIAN :

      a) KRISTIANISASI

 

 • Menyebarkan dakwah umum bagi tujuan memperkasakan  Akidah
 • Membuka minda masyarakat kampus berkenaan jahiliyah moden
 • Membuat statistik keterlibatan pelajar IPTA dalam kristianisasi

 

 • Mencari maklumat yang berkaitan dengan isu semasa kampus  spt Valentines Day, solat dll
 • Menjalankan kajian terhadap isu dan permasalahan yang ditimbulkan

Sepanjang pemerintahan (mengikut situasi)

 

 • PERINCIAN : Kesinambungan  kepada perancangan Program Kristianisasi
 • Mencari maklumat isu semasa berkaitan jahiliyah moden
 • Menyiapkan dokumentasi bahan ilmu yang berkaitan dalam bentuk yang pelbagai seperti CD, artikel, video dsb
 • Menyediakan satu modul analogy pengwujudan anarki jahiliyah moden
 • Membuat persediaan bagi mewujudkan sesi PDK

 

AJK

-          Fazli

 

 

 

 • SKOP KAJIAN :

     b) ASAS-ASAS ISLAM

 

·        Memberikan kesedaran kepada mahasiswa islam  kepada nilai entiti sebagai individu muslim

 

·        Membendung masalah sosial dikalangan mahasiswa

 

 

 

 

 

 • Kajian lebih fokus kepada perkaitan asas-asas islam dengan masalah sosial
 • Memasyarakatkan muslim dan non-muslim 
 • Kajian melalui pemerhatian dan statistik

 

AJK

-          Syahadan

 

                      

7

Mencadangkan garis panduan kepada pihak berwajib

 • Mewujudkan pembaharuan dalam Kelab Iqra’ selaras dengan menjalankan misi modus operandi dakwah
 • Menyebarluaskan dakwah umum kepada masyarakat kampus

 

 • Mengkaji kehendak dan keperluan mahasiswa di dalam mempelbagaikan uslub dakwah
 • Mencari keratan akhbar yang berkaitan dengan isu-isu semasa meliputi dalam dan luar kampus
 • Menubuhkan Sports Club Iqra’ yang bertujuan untuk mengenengahkan ikon-ikon Kelab Iqra dan menyebarkan dakwah seperti cara berpakaian yang berlandaskan syariat sewaktu bersukan

 

 

 

 

 • Menjalankan ’public speaking’ bagi menyuarakan isu-isu tertentu tidak kira isu dalam atau luar kampus
 • Membangunkan Kelab Iqra’ dengan menggunakan perkhidmatan SACAD bagi memperbaiki pengurusan universiti
 • Menempah bilik kuliah untuk kegunaan study group bagi melaksanakan fokus Kelab Iqra’ dalam pembangunan akademik

 

 

AJK

-          Fazliyah